مشاهده طرح تحقیقاتی

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] [ Search Projects ] Get XML for All Data
ردیف عنوان فارسی تاریخ تصویب دریافت XML مشاهده
1 مستندسازی همایش های معاونان آموزشی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی سراسر کشور 1393 - Get XML Data View Profile 245 بار
2 کاربرد نانو ذرات TIO2 در حذف آرسنیک و نیترات از آب در محیط متخلخل 1393 - Get XML Data View Profile 270 بار
3 بیواستراتیگرافی، میکروفاسیس و الکتروفاسیس عضو گوری سازند میشان در میدان گازی گشوی جنوبی، شمال غرب بندرعباس 1394 - Get XML Data View Profile 259 بار
4 مطالعه خصوصیات مخزنی ماسه سنگ اهواز در یکی از میادین نفتی دشت آبادان با استفاده از داده های لرزه ای و چاه 1394 - Get XML Data View Profile 282 بار
5 بهینه­ سازی محیط کشت، انتخاب ریز نمونه و ریز ازدیادی پایه­ های رویشی درختان سیب و هلو 1395 - Get XML Data View Profile 268 بار
6 بهینه­ سازی محیط کشت، انتخاب ریز نمونه و ریز ازدیادی پایه­ های رویشی درختان هسته­ دار 1395 - Get XML Data View Profile 246 بار
7 گردآوری، ترجمه، تدوین و انتشار کتاب اسناد بین ­المللی استفاده ­های غیر کشتیرانی از آبراهه ­های بین­ المللی 1395 - Get XML Data View Profile 160 بار
8 بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس باورهای معرفت شناختی ریاضی 1390/2/27 - Get XML Data View Profile 250 بار
9 بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم 1390/2/27 - Get XML Data View Profile 221 بار
10 بررسی وضعیت یادگیری در خوابگاه های دانشجویی و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای بهبود آنها 1390/3/1 - Get XML Data View Profile 200 بار
11 اثرات تشدید بتاترونی بر روی امواج پلاسمای یک الکترون در میدان های کانونی کننده 1390/3/3 - Get XML Data View Profile 198 بار
12 تحلیل استنادی پایان نامه های ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر 1390/3/22 - Get XML Data View Profile 234 بار
13 تحلیل محتوای پیامک ها ، گالری عکس و کلیپ های تلفن همراه جوان ایرانی 1390/4/19 - Get XML Data View Profile 172 بار
14 زیر مدول های اول مدول هایی که در شرط dccr صدق می کنند 1390/6/26 - Get XML Data View Profile 225 بار
15 برخی از کاربردهای روشهای کامپیوتری و الگوریتمی در جبر جابجایی محاسباتی و علوم کامپیوتر 1390/7/17 - Get XML Data View Profile 250 بار
16 بررسی تنوع ژنتیکی در برخی گونه های جنسهای سیلن و دیانتوس از تیره میخکیان و اسکروفولاریا از تیره گل میمونیان در ایران 1390/7/27 - Get XML Data View Profile 232 بار
17 بررسی خصوصیات شخصی دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری براساس الگوی پنج عاملی شخصیت 1390/8/3 - Get XML Data View Profile 296 بار
18 درباره وجود گروه های متناهی با سه مولد و سه رابطه از رده مفروض 1390/9/2 - Get XML Data View Profile 207 بار
19 نگاشت نقشه علمی نظریه های رفتار اطلاعاتی انسان 1390/9/12 - Get XML Data View Profile 183 بار
20 بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس تاخیر رضایتمندی تحصیلی 1390/9/20 - Get XML Data View Profile 200 بار
21 بررسی و تحلیل زمینه های جابجایی جغرافیای جنگلهای فراگیر در خاورمیانه 1390/9/20 - Get XML Data View Profile 188 بار
22 بررسی روابط متقابل عملکرد انجمن های علمی بانظام ملی کشور 1390/9/30 - Get XML Data View Profile 198 بار
23 ارتباط بین هوش هیجانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس 1390/10/3 - Get XML Data View Profile 199 بار
24 ارزیابی درونی کیفیت گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشکده روانشناسی دانشگاه تربیت معلم 1390/10/17 - Get XML Data View Profile 183 بار
25 مدیریت تامین مواد در شرایط غیر قطعی با اهداف چندگانه 1390/12/2 - Get XML Data View Profile 168 بار
صفحه 1 از 5    
اولین
قبلی
1