مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/58،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Presentation and implementation of prediction model based on business intelligence for recognition oriented decision making; case Study: crowd- funding firms
عنوان فارسی ارائ‍ه‌ و پ‍ی‍اده‌س‍ازی‌ م‍دل‌ پ‍ی‍ش‍گ‍وی‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ه‍وش‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ج‍ه‍ت‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ گ‍را؛ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ب‍ن‍گ‍اه‌ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ ج‍م‍ع‍ی
سال تحصیلی 1396
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 136ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍ی‍خ‌ ع‍طار
استاد راهنما دک‍ت‍ر ح‍م‍زه‌ خ‍واس‍ت‍ار
استاد مشاور دک‍ت‍ر رض‍ا ی‍وس‍ف‍ی‌ زن‍وز
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 271 بار
برگشت به فهرست