مشاهده طرح تحقیقاتی

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] [ Search Projects ] Get XML for All Data
ردیف عنوان فارسی تاریخ تصویب دریافت XML مشاهده
76 ارتباط الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی با نیروهای عکس ­العمل زمین حین حرکت فرودتک پا 1391/11/8 - Get XML Data View Profile 221 بار
77 بررسی و مقایسه خصوصیات ژئوشیمیایی سازند سروک در زون ایذه، منطقه زاگرس 1391/11/3 - Get XML Data View Profile 138 بار
78 تبیین اولویت های راهبردی و اقدامات مؤثر بر کاربرد تجهیزات مربوط به فناوری اطلاعات در دانشگاه خوارزمی 1391/11/1 - Get XML Data View Profile 229 بار
79 مطالعه عوامل مؤثر بر انتقال باکری E.coil در محیط متخلخل در یک مدل آزمایشگاهی 1391/11/1 - Get XML Data View Profile 152 بار
80 زیرمدول­ های شبه ثانوی 1391/10/9 - Get XML Data View Profile 148 بار
81 تحلیل تغییر شکل استاتیکی، فرکانس طبیعی و ارتعاشات غیرخطی میکروتیرهای با تحریک الکتروستاتیک با در نظر گرفتن سطح مقطع وجدان الکتروستاتیک 1391/9/28 - Get XML Data View Profile 133 بار
82 اولویت ­بندی روش­های هوش مصنوعی جمعی در تعیین ویژگی­های دینامیکی سازه­ ها 1391/9/22 - Get XML Data View Profile 198 بار
83 بررسی ارتباط بین امتیازات آزمون­های غربالگری عملکردی با سابقه آسیب ­دیدگی و شناسایی دانشجویان فعال مستعد آسیب 1391/9/7 - Get XML Data View Profile 207 بار
84 تعیین پهنه­ بندی­ های خطر شهرستان سروآباد به منظور ارتقاء مدیریت بحران روستایی 1391/9/1 - Get XML Data View Profile 173 بار
85 مقایسه اثربخشی کتاب­ درمانی و رفتاردرمانی شناختی بر افسردگی دانشجویان کارشناسی با شکست عاطفی 1391/8/30 - Get XML Data View Profile 163 بار
86 آیا ذکرهای وبلاگی شاخص خوبی از اثرگذاری اجتماعی پژوهشی هستند؟ تحلیل محتوای ذکرهای وبلاگی مقالات علمی 1391/8/28 - Get XML Data View Profile 178 بار
87 بررسی عوامل تأثیرگذار بر کاهش روایی نتایج ارزشیابی دانشجو از استاد 1391/8/21 - Get XML Data View Profile 205 بار
88 ناپایداری رشته ی در برهمکنش باریکه پلاسما 1391/8/21 - Get XML Data View Profile 150 بار
89 گروه­های E تحویل شده 1391/8/2 - Get XML Data View Profile 155 بار
90 پتروژنز و جایگاه تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی بی­بی­مریم، شرق ایران 1391/7/18 - Get XML Data View Profile 139 بار
91 بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان و تعیین رابطه آن با وضعیت تحصیلی مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه خوارزمی 1391/6/20 - Get XML Data View Profile 223 بار
92 بررسی اشاره­ های نظریه رئالیزم سازه­ گرا در آموزش علوم با هدف دستیابی به دانش 1391/5/4 - Get XML Data View Profile 214 بار
93 بررسی سازگاری عشاهای غیرقابل جذب بر سلوی های فیبروبلاست لیگامان پریودنتال انسانی در محیط آزمایشگاهی 1391/5/4 - Get XML Data View Profile 154 بار
94 بررسی تأثیر برنامه (فلسفه برای کودکان) بر خلاقیت و روحیه پرسش گری کودکان پیش­ دبستانی 1391/4/27 - Get XML Data View Profile 228 بار
95 بررسی شواهد دگرریختی کمپلکس بهله – سیدان (شمال ورقه قولنجی غرب ارومیه) 1391/4/27 - Get XML Data View Profile 140 بار
96 بررسی تأثیر سندروم کلستاز بر آکواپورین 4 در مغز موش صحرایی 1391/3/7 - Get XML Data View Profile 187 بار
97 بررسی سازگاری عشاهای غیرقابل جذب بر سلوی های فیبروبلاست لیگامان پریودنتال انسانی در محیط آزمایشگاهی 1390/12/17 - Get XML Data View Profile 134 بار
98 مدیریت تامین مواد در شرایط غیر قطعی با اهداف چندگانه 1390/12/2 - Get XML Data View Profile 168 بار
99 ارزیابی درونی کیفیت گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشکده روانشناسی دانشگاه تربیت معلم 1390/10/17 - Get XML Data View Profile 183 بار
100 ارتباط بین هوش هیجانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس 1390/10/3 - Get XML Data View Profile 199 بار
صفحه 4 از 5