مشاهده طرح تحقیقاتی

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] [ Search Projects ] Get XML for All Data
ردیف عنوان فارسی تاریخ تصویب دریافت XML مشاهده
101 بررسی روابط متقابل عملکرد انجمن های علمی بانظام ملی کشور 1390/9/30 - Get XML Data View Profile 198 بار
102 بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس تاخیر رضایتمندی تحصیلی 1390/9/20 - Get XML Data View Profile 200 بار
103 بررسی و تحلیل زمینه های جابجایی جغرافیای جنگلهای فراگیر در خاورمیانه 1390/9/20 - Get XML Data View Profile 188 بار
104 نگاشت نقشه علمی نظریه های رفتار اطلاعاتی انسان 1390/9/12 - Get XML Data View Profile 183 بار
105 درباره وجود گروه های متناهی با سه مولد و سه رابطه از رده مفروض 1390/9/2 - Get XML Data View Profile 207 بار
106 بررسی خصوصیات شخصی دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری براساس الگوی پنج عاملی شخصیت 1390/8/3 - Get XML Data View Profile 296 بار
107 بررسی تنوع ژنتیکی در برخی گونه های جنسهای سیلن و دیانتوس از تیره میخکیان و اسکروفولاریا از تیره گل میمونیان در ایران 1390/7/27 - Get XML Data View Profile 232 بار
108 برخی از کاربردهای روشهای کامپیوتری و الگوریتمی در جبر جابجایی محاسباتی و علوم کامپیوتر 1390/7/17 - Get XML Data View Profile 250 بار
109 زیر مدول های اول مدول هایی که در شرط dccr صدق می کنند 1390/6/26 - Get XML Data View Profile 225 بار
110 تحلیل محتوای پیامک ها ، گالری عکس و کلیپ های تلفن همراه جوان ایرانی 1390/4/19 - Get XML Data View Profile 172 بار
111 تحلیل استنادی پایان نامه های ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر 1390/3/22 - Get XML Data View Profile 234 بار
112 اثرات تشدید بتاترونی بر روی امواج پلاسمای یک الکترون در میدان های کانونی کننده 1390/3/3 - Get XML Data View Profile 198 بار
113 بررسی وضعیت یادگیری در خوابگاه های دانشجویی و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای بهبود آنها 1390/3/1 - Get XML Data View Profile 200 بار
114 بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم 1390/2/27 - Get XML Data View Profile 221 بار
115 بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس باورهای معرفت شناختی ریاضی 1390/2/27 - Get XML Data View Profile 250 بار
116 بهینه­ سازی محیط کشت، انتخاب ریز نمونه و ریز ازدیادی پایه­ های رویشی درختان هسته­ دار 1395 - Get XML Data View Profile 246 بار
117 بهینه­ سازی محیط کشت، انتخاب ریز نمونه و ریز ازدیادی پایه­ های رویشی درختان سیب و هلو 1395 - Get XML Data View Profile 268 بار
118 گردآوری، ترجمه، تدوین و انتشار کتاب اسناد بین ­المللی استفاده ­های غیر کشتیرانی از آبراهه ­های بین­ المللی 1395 - Get XML Data View Profile 160 بار
119 مطالعه خصوصیات مخزنی ماسه سنگ اهواز در یکی از میادین نفتی دشت آبادان با استفاده از داده های لرزه ای و چاه 1394 - Get XML Data View Profile 282 بار
120 بیواستراتیگرافی، میکروفاسیس و الکتروفاسیس عضو گوری سازند میشان در میدان گازی گشوی جنوبی، شمال غرب بندرعباس 1394 - Get XML Data View Profile 259 بار
121 کاربرد نانو ذرات TIO2 در حذف آرسنیک و نیترات از آب در محیط متخلخل 1393 - Get XML Data View Profile 270 بار
122 مستندسازی همایش های معاونان آموزشی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی سراسر کشور 1393 - Get XML Data View Profile 245 بار
صفحه 5 از 5    
5
بعدی
آخرین