مشاهده طرح تحقیقاتی

کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان فارسی شناسایی خرده فضاهای رها شده در منطقه 19 شهرداری و بازبینی و ارائه طرح برای استفاده بهینه از آنها
زبان فارسی
نوع طرح تحقیقاتی كاربردي
تاریخ تصویب 1394/8/11
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1394
در راستای اولویتهای دانشگاه بله
ارجاع به كمیته اخلاق بله
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی --آقای دکتر علی موحد--
مجریان ----
همکاران ----
تغییرات در نظام مدیریتی بله
تاریخ به‌روز رسانی 1396/6/8
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 472 بار
برگشت به فهرست