مشاهده طرح تحقیقاتی

کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان فارسی خرید خدمات مشاوره کارفرما در امور مطالعات تحلیل آسیب پذیری لرزه ای پل های مهم ادارات کل لرستان و زاگرس
زبان فارسی
نوع طرح تحقیقاتی كاربردي
تاریخ تصویب 1394/3/17
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395
در راستای اولویتهای دانشگاه بله
ارجاع به كمیته اخلاق بله
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی --آقای دکتر علی معصومی--
مجریان --
همکاران --
تغییرات در نظام مدیریتی بله
تاریخ به‌روز رسانی 1396/6/4
داوران طرح [hidden]
محل اجرای طرح راه آهن جمهوری اسلامی ایران
دفعات مشاهده 421 بار
برگشت به فهرست