مشاهده طرح تحقیقاتی

کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Biophysical Chemistry Study on Drug Interactional of Diazepam and Indomethacin with Anticancer Compounds base on Cis-platin Analogue
عنوان فارسی بررسی بیوشیمی فیزیکی تداخل دارویی دیازپام و ابندومتاسین با کمپلکس های ضد سرطانی آنالوگ سیس پلاتین
زبان فارسی
نوع طرح تحقیقاتی بنيادي
تاریخ ارایه طرح 1393/11/27
تاریخ تصویب 1394/1/17
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1394/8/13
در راستای اولویتهای دانشگاه بله
ارجاع به كمیته اخلاق خیر
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی --دکتر عادله دیوسالار--
مجریان ----
همکاران ----
تغییرات در نظام مدیریتی بله
تاریخ به‌روز رسانی 1395/12/10
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 551 بار
برگشت به فهرست