مشاهده طرح تحقیقاتی

کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Study of Anti-Cancer Effects of Bufalin, Oleandrin and Digitoxin on Seramid Metabolism and Antioxidant Activity of Human Melanoma Cells
عنوان فارسی مطالعه اثرات ضد سرطانی سه ماده بوفالین، اوله آندرین و دیژیتوکسین بر متابولیسم سرامید و فعالیت آنتی اکسیدانی سلول های ملاتومای انسانی
زبان فارسی
نوع طرح تحقیقاتی بنيادي
تاریخ ارایه طرح 1393/12/4
تاریخ تصویب 1394/2/16
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395/7/4
در راستای اولویتهای دانشگاه بله
ارجاع به كمیته اخلاق خیر
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی --دکتر سارا خاوری نژاد--
مجریان ----
همکاران --آقای علیرضا حجازی--
تغییرات در نظام مدیریتی بله
تاریخ به‌روز رسانی 1395/12/17
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 628 بار
برگشت به فهرست