مشاهده طرح تحقیقاتی

کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Analytical and Numerical study of a novel Semi Rigid Steel Connection Under Monotonic and Cyclic Loading
عنوان فارسی بررسی عددی و تحلیلی اتصال فولادی نیمه صلب جدید تحت بار گذاری منوتونیک و لرزه ای
زبان فارسی
نوع طرح تحقیقاتی كاربردي
تاریخ ارایه طرح 1394/2/30
تاریخ تصویب 1394/3/31
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395/1/25
در راستای اولویتهای دانشگاه بله
ارجاع به كمیته اخلاق خیر
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی --آقای دکتر سید حسین حسینی--
مجریان ----
همکاران ----
تغییرات در نظام مدیریتی بله
تاریخ به‌روز رسانی 1395/12/17
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 438 بار
برگشت به فهرست