مشاهده طرح تحقیقاتی

کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Generalized Study of Scour Due to Wall Jet and Turbulent Flow Aroung the Spur Dikes
عنوان فارسی مطالعه عمومی حفره آبشستگی ایجاد شده توسط جت های دیواره ای صفحه ای و میدان جریان اطراف آبشکن ها
زبان فارسی
نوع طرح تحقیقاتی كاربردي
تاریخ ارایه طرح 1394/3/9
تاریخ تصویب 1394/4/15
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395/8/4
در راستای اولویتهای دانشگاه بله
ارجاع به كمیته اخلاق خیر
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی --آقای دکترمجتبی مهرآیین--
مجریان ----
همکاران ----
تغییرات در نظام مدیریتی بله
تاریخ به‌روز رسانی 1395/12/17
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 484 بار
برگشت به فهرست