مشاهده طرح تحقیقاتی

کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Dynamic Fracture Iinvestigation of Rocks by Considering The Effect of the Specimen Size
عنوان فارسی بررسی شکست دینامیکی قطعات سنگی ترک دار با درنظر گرفتن اثرات اندازه
زبان فارسی
نوع طرح تحقیقاتی كاربردي
تاریخ ارایه طرح 1394/7/7
تاریخ تصویب 1394/8/9
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395/3/3
در راستای اولویتهای دانشگاه بله
ارجاع به كمیته اخلاق خیر
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی --آقای دکتر جواد اکبردوست--
مجریان ----
همکاران ----
تغییرات در نظام مدیریتی بله
تاریخ به‌روز رسانی 1395/12/17
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 624 بار
برگشت به فهرست