مشاهده طرح تحقیقاتی

کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Comparative Study of Pavement Management Systems for Urben Streets in Tehran
عنوان فارسی مطالعه تطبیقی مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی برای معابر شهری شهر تهران
زبان فارسی
نوع طرح تحقیقاتی كاربردي
تاریخ ارایه طرح 1394/8/11
تاریخ تصویب 1394/9/24
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395/3/18
در راستای اولویتهای دانشگاه بله
ارجاع به كمیته اخلاق خیر
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی --آقای دکتر صالح شریف طهرانی--
مجریان ----
همکاران ----
تغییرات در نظام مدیریتی بله
تاریخ به‌روز رسانی 1395/12/17
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 560 بار
برگشت به فهرست