مشاهده طرح تحقیقاتی

کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Development of an Analytical Model for Thermal Consolidation of Structured Clays
عنوان فارسی ارائه یک مدل تحلیلی برای تحکیم حرارتی در رس های دارای ساختار
زبان فارسی
نوع طرح تحقیقاتی كاربردي
تاریخ ارایه طرح 1394/12/5
تاریخ تصویب 1395/1/25
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395/9/27
در راستای اولویتهای دانشگاه بله
ارجاع به كمیته اخلاق خیر
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی --آقای دکتر امیر حمیدی--
مجریان ----
همکاران ----
تغییرات در نظام مدیریتی بله
تاریخ به‌روز رسانی 1395/12/17
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 587 بار
برگشت به فهرست