مشاهده طرح تحقیقاتی

کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Two Dimensional Analysis of Piezoelectrically Actuated Microresonators with Different Boundary Conditions
عنوان فارسی تحلیل ارتعاشات غیر خطی میکرورزوناتورهای با تحریک پیزوالکتریک به صورت دو بعدی باشرایط مرزی مختلف
زبان فارسی
نوع طرح تحقیقاتی كاربردي
تاریخ ارایه طرح 1395/3/18
تاریخ تصویب 1395/4/20
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395/7/12
در راستای اولویتهای دانشگاه بله
ارجاع به كمیته اخلاق خیر
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی --دکتر مهدی زمانیان--
مجریان ----
همکاران --آقای پارسا رضایی--
تغییرات در نظام مدیریتی بله
تاریخ به‌روز رسانی 1395/12/17
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 628 بار
برگشت به فهرست