مشاهده سازمان

اطلاعات پایه
شناسه سازمان org8
عنوان مختصر
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
نوع سازمان مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه
تاریخ تاسیس / تصویب 1363/12/7
سرپرست - رییس
اسامی موسسان
اسامی هیات رییسه یا شورای اجرایی
اطلاعات تماس
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
نشانی دبیرخانه - فارسی تهران- بزرگراه جلال آل احمد- غرب پل یادگارامام- کدپستی:1463645851
تلفن تماس دبیرخانه 44248776-44246250-2
دورنگار
پست الكترونیک
نشانی پایگاه http://www.samt.ac.ir/
سایر اطلاعات
مرتبه تصویب (ویژه مراكز تحقیقاتی) 0
تاریخ موافقت اصولی 0
تاریخ موافقت قطعی 0
سازمان والد
ردیف بودجه مستقل ندارد
زمینه فعالیت سازمان علوم انساني
اسامی شورا یا هیات علمی
سازمان ها یا شبکه های مرتبط یا عضو
سایر توضیحات فارسی
سایر توضیحات انگلیسی
داده های وارد شده در سامانه:
مشاهده آمار کل داده ها آمار داده های وارد شده
برگشت به فهرست