مشاهده سازمان

اطلاعات پایه
شناسه سازمان org29
عنوان مختصر
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی موسسه مطالعات ومدیریت جامع وتخصصی جمعیت کشور
نوع سازمان مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه
تاریخ تاسیس / تصویب 1377
سرپرست - رییس
اسامی موسسان
اسامی هیات رییسه یا شورای اجرایی
اطلاعات تماس
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
نشانی دبیرخانه - فارسی تهران- خ شهیدبهشتی- خ پاکستان- کوچه دوم- پلاک 5- کدپستی:1531635711
تلفن تماس دبیرخانه 88534321-24
دورنگار 88502575
پست الكترونیک
نشانی پایگاه http://psri.ac.ir
سایر اطلاعات
مرتبه تصویب (ویژه مراكز تحقیقاتی) 0
تاریخ موافقت اصولی 0
تاریخ موافقت قطعی 0
سازمان والد
ردیف بودجه مستقل ندارد
زمینه فعالیت سازمان علوم انساني
اسامی شورا یا هیات علمی
سازمان ها یا شبکه های مرتبط یا عضو
سایر توضیحات فارسی
سایر توضیحات انگلیسی
داده های وارد شده در سامانه:
مشاهده آمار کل داده ها آمار داده های وارد شده
برگشت به فهرست