مشاهده سازمان

اطلاعات پایه
شناسه سازمان org27
عنوان مختصر
IRIP
عنوان انگلیسی
The Iranian Institute of Philosophy
عنوان فارسی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
نوع سازمان مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه
تاریخ تاسیس / تصویب 1352/10/13
سرپرست - رییس
اسامی موسسان
اسامی هیات رییسه یا شورای اجرایی
اطلاعات تماس
نشانی دبیرخانه - انگلیسی No. 4, Araklyan St., Neauphle-le-Château St., Vali-Asr Ave., Postal Code: 11336-14816, P.O. Box: 14155-7166 Tel: Central: +98 21 66405445, 66419605, 66409508; Fax: +98 21 66953342 Office of the Head: +9821966966060 Fax: 66953342
نشانی دبیرخانه - فارسی تهران- خ ولیعصر- خ نوفل لوشاتو- کوچه شهید آراکلیان- شماره 4 – کدپستی: 1133614816 ص پ:7166-14155
تلفن تماس دبیرخانه 66405445-66409508-66419605
دورنگار
پست الكترونیک
نشانی پایگاه http://www.irip.ir
سایر اطلاعات
مرتبه تصویب (ویژه مراكز تحقیقاتی) 0
تاریخ موافقت اصولی 0
تاریخ موافقت قطعی 0
سازمان والد
ردیف بودجه مستقل ندارد
زمینه فعالیت سازمان علوم انساني
اسامی شورا یا هیات علمی
سازمان ها یا شبکه های مرتبط یا عضو
سایر توضیحات فارسی
سایر توضیحات انگلیسی
داده های وارد شده در سامانه:
مشاهده آمار کل داده ها آمار داده های وارد شده
برگشت به فهرست