مشاهده سازمان

اطلاعات پایه
شناسه سازمان org25
عنوان مختصر
IROST
عنوان انگلیسی
Iranian Research Organization for Science and Technology
عنوان فارسی سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
نوع سازمان مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه
تاریخ تاسیس / تصویب 0
سرپرست - رییس
اسامی موسسان
اسامی هیات رییسه یا شورای اجرایی
اطلاعات تماس
نشانی دبیرخانه - انگلیسی Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) Sh. Ehsani Rad St., Enqelab St., Parsa Sq., Ahmadabad Mostoufi Rd., Azadegan Highway, P. O. Box 3353-5111, Tehran 3353136846, I. R. Iran Tel: (+9821)56276031-2 (+9821)56276026 P. O. Box 3353-5111 , Tehran, I. R. Iran
نشانی دبیرخانه - فارسی بزرگراه آزادگان- مسیرشمال به جنوب احمدآباد مستوفی- میدان پارسا- انتهای خیابان انقلاب - ص پ:33535111 کدپستی :3353111
تلفن تماس دبیرخانه 56276031-32-56276325-9
دورنگار
پست الكترونیک
نشانی پایگاه http://www.irost.org/
سایر اطلاعات
مرتبه تصویب (ویژه مراكز تحقیقاتی) 0
تاریخ موافقت اصولی 0
تاریخ موافقت قطعی 0
سازمان والد
ردیف بودجه مستقل ندارد
زمینه فعالیت سازمان علوم فني و مهندسي
اسامی شورا یا هیات علمی
سازمان ها یا شبکه های مرتبط یا عضو
سایر توضیحات فارسی
سایر توضیحات انگلیسی
داده های وارد شده در سامانه:
مشاهده آمار کل داده ها آمار داده های وارد شده
برگشت به فهرست