مشاهده سازمان

اطلاعات پایه
شناسه سازمان org23
عنوان مختصر
merc
عنوان انگلیسی
Institute of Materials and Energy
عنوان فارسی پژوهشگاه مواد و انرژی
نوع سازمان مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه
تاریخ تاسیس / تصویب 1353
سرپرست - رییس
اسامی موسسان
اسامی هیات رییسه یا شورای اجرایی
اطلاعات تماس
نشانی دبیرخانه - انگلیسی Imam Khomeini Blvd, Meshkin-Dasht, Karaj, IRAN, Islamic Republic of Iran P.O. Box: 31787-316 Email: international@merc.ac.ir Phone: +98-26-36280040-9 Fax: +98-26-36201888
نشانی دبیرخانه - فارسی کرج- نرسیده به مشکین دشت- بلوار امام خمینی- پژوهشگاه مواد و انرژی. ص پ 316/3178
تلفن تماس دبیرخانه 026-36280045-9
دورنگار 026- 36201888
پست الكترونیک info@merc.ac.ir
نشانی پایگاه https://www.merc.ac.ir/
سایر اطلاعات
مرتبه تصویب (ویژه مراكز تحقیقاتی) 0
تاریخ موافقت اصولی 0
تاریخ موافقت قطعی 0
سازمان والد
ردیف بودجه مستقل ندارد
زمینه فعالیت سازمان علوم فني و مهندسي
اسامی شورا یا هیات علمی
سازمان ها یا شبکه های مرتبط یا عضو
سایر توضیحات فارسی
سایر توضیحات انگلیسی
داده های وارد شده در سامانه:
مشاهده آمار کل داده ها آمار داده های وارد شده
برگشت به فهرست