مشاهده سازمان

اطلاعات پایه
شناسه سازمان org22
عنوان مختصر
عنوان انگلیسی
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
عنوان فارسی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
نوع سازمان مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه
تاریخ تاسیس / تصویب 1366/3/30
سرپرست - رییس
اسامی موسسان
اسامی هیات رییسه یا شورای اجرایی
اطلاعات تماس
نشانی دبیرخانه - انگلیسی National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology Shahrak-e Pajoohesh, km 15, Tehran - Karaj Highway, Tehran, Iran P.O. Box: 14965/161, Tehran, Iran Telephone: +98 21 44787301-9 Fax: +98 21 44787399
نشانی دبیرخانه - فارسی اتوبان تهران -کرج،کیلومتر 15،شهرک علم و فناوری پژوهش ،بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
تلفن تماس دبیرخانه 44780301-20
دورنگار 44787399
پست الكترونیک info@nigeb.ac.ir
نشانی پایگاه http://www.nigeb.ac.ir
سایر اطلاعات
مرتبه تصویب (ویژه مراكز تحقیقاتی) 0
تاریخ موافقت اصولی 0
تاریخ موافقت قطعی 0
سازمان والد
ردیف بودجه مستقل ندارد
زمینه فعالیت سازمان علوم فني و مهندسي
اسامی شورا یا هیات علمی
سازمان ها یا شبکه های مرتبط یا عضو
سایر توضیحات فارسی
سایر توضیحات انگلیسی
داده های وارد شده در سامانه:
مشاهده آمار کل داده ها آمار داده های وارد شده
برگشت به فهرست