مشاهده سازمان

اطلاعات پایه
شناسه سازمان org19
عنوان مختصر
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نوع سازمان مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه
تاریخ تاسیس / تصویب 1360
سرپرست - رییس
اسامی موسسان
اسامی هیات رییسه یا شورای اجرایی
اطلاعات تماس
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
نشانی دبیرخانه - فارسی تهران – بزرگراه کردستان – خیابان ایران شناسی (64 غربی)- ک پ 1437774681- ص پ 6419- 14155
تلفن تماس دبیرخانه 88046891-3
دورنگار
پست الكترونیک
نشانی پایگاه http://www.ihcs.ac.ir/
سایر اطلاعات
مرتبه تصویب (ویژه مراكز تحقیقاتی) 0
تاریخ موافقت اصولی 0
تاریخ موافقت قطعی 0
سازمان والد
ردیف بودجه مستقل دارد
زمینه فعالیت سازمان علوم انساني
اسامی شورا یا هیات علمی
سازمان ها یا شبکه های مرتبط یا عضو
سایر توضیحات فارسی
سایر توضیحات انگلیسی
داده های وارد شده در سامانه:
مشاهده آمار کل داده ها آمار داده های وارد شده
برگشت به فهرست