مشاهده سازمان

اطلاعات پایه
شناسه سازمان org16
عنوان مختصر
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
نوع سازمان مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه
تاریخ تاسیس / تصویب 1375
سرپرست - رییس
اسامی موسسان
اسامی هیات رییسه یا شورای اجرایی
اطلاعات تماس
نشانی دبیرخانه - انگلیسی 15km Tehran-Karaj Highway, Pajuhesh Science and Technology Park, Pajuhesh Boulevard, PO Box: 112/14975, postal cod; 14977-13115, Tehran, I.R. Iran Tel.; +98 21 48666 Or +98 21 44787000 Fax; +98 21 44787021-3
نشانی دبیرخانه - فارسی تهران- کیلومتر 15 اتوبان کرج- بلوارپژوهش - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی- ص پ:14975/112 کدپستی:13115-14977
تلفن تماس دبیرخانه 44787000-48666
دورنگار
پست الكترونیک info@ippi.ac.ir
نشانی پایگاه http://www.ippi.ac.ir/
سایر اطلاعات
مرتبه تصویب (ویژه مراكز تحقیقاتی) 0
تاریخ موافقت اصولی 0
تاریخ موافقت قطعی 0
سازمان والد
ردیف بودجه مستقل دارد
زمینه فعالیت سازمان علوم فني و مهندسي
اسامی شورا یا هیات علمی
سازمان ها یا شبکه های مرتبط یا عضو
سایر توضیحات فارسی
سایر توضیحات انگلیسی
داده های وارد شده در سامانه:
مشاهده آمار کل داده ها آمار داده های وارد شده
برگشت به فهرست