مشاهده سازمان

اطلاعات پایه
شناسه سازمان org13
عنوان مختصر
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی مرکزنشردانشگاهی
نوع سازمان مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه
تاریخ تاسیس / تصویب 1364/7/2
سرپرست - رییس
اسامی موسسان
اسامی هیات رییسه یا شورای اجرایی
اطلاعات تماس
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
نشانی دبیرخانه - فارسی خ شهیددکتربهشتی-خ خالداسلامبولی-نبش کوه دهم- پ 50-صپ:4748-15875 -کدپستی:1511786911
تلفن تماس دبیرخانه 88713381-88725951-88715843-88712338
دورنگار
پست الكترونیک
نشانی پایگاه http://www.iup.ir/
سایر اطلاعات
مرتبه تصویب (ویژه مراكز تحقیقاتی) 0
تاریخ موافقت اصولی 0
تاریخ موافقت قطعی 0
سازمان والد
ردیف بودجه مستقل دارد
زمینه فعالیت سازمان علوم انساني
اسامی شورا یا هیات علمی
سازمان ها یا شبکه های مرتبط یا عضو
سایر توضیحات فارسی
سایر توضیحات انگلیسی
داده های وارد شده در سامانه:
مشاهده آمار کل داده ها آمار داده های وارد شده
برگشت به فهرست