مشاهده فرصت مطالعاتی

عنوان انگلیسی دوره
عنوان فارسی دوره فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی
سازمان مبدا دانشگاه خوارزمی
بخش مبدا (دانشکده، مرکز) دانشکده فنی و مهندسی
كشور برگزار کننده آيالات متحده آمريكا
سازمان برگزار کننده (مقصد)
بخش برگزار کننده (دانشکده، مرکز)
مشخصات فردی آقای دکتر حمیدرضا پسندیده،،
تعداد افراد 1
تاریخ تصویب
تاریخ اعزام 1397/4/1
تاریخ برگشت 0
موضوع
هدف دوره (آموزشی، پژوهشی)
اعتبار تخصیص یافته
نشانی اینترنتی گزارش دوره
نتایج و دستاوردها
هزینه نهایی دوره 0
سازمان تامبن کننده هزینه
برگشت به فهرست