مشاهده اختراع

ردیف ID عنوان فارسی سازمان ثبت كننده تاریخ ثبت XML مشاهده
1 10 کیت توانبخشی و سنجش عملکرد مرتبط با آسیب اندام تحتانی با استفاده از تشک، دستگاه لیزر و میله طراحی شده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۳۹۶/۱۰/۲ Get XML Data View Profile