مشاهده اختراع

شماره ثبت اختراع 89688
مشخصات سازمانی مخترع 0
دریافت كننده پروانه (مخترع) دکترپریسا جنوبی، جنت سرمد، فاطمه کهتری حسن کیاده، اکرم سادات نعیمی،
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی کیت خالص سازی زیستی جلبک کلرلا
كشور ثبت كننده ايران
سازمان ثبت كننده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
نشانی اینترنت
تاریخ ثبت 1395/6/1
زمینه موضوعی
زمینه کاربردی تحقیقاتی
عنوان پروژه تحقیقاتی مرتبط
سایر توضیحات
سازمان حامی (سرمایه گذار)
هزینه نهایی (سرمایه گذاری) 0
برگشت به فهرست