مشاهده اختراع

شماره ثبت اختراع 89755
مشخصات سازمانی مخترع 0
دریافت كننده پروانه (مخترع) دکترحیدر صادقی، محمد یوسفی،
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی سیستم هوشمند اندازه گیری و تشخیص ناهنجاری های آناتومیکی با استفاده از امواج التراسوند
كشور ثبت كننده ايران
سازمان ثبت كننده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
نشانی اینترنت
تاریخ ثبت 1395/6/9
زمینه موضوعی
زمینه کاربردی تحقیقاتی
عنوان پروژه تحقیقاتی مرتبط
سایر توضیحات
سازمان حامی (سرمایه گذار)
هزینه نهایی (سرمایه گذاری) 0
برگشت به فهرست