مشاهده اختراع

شماره ثبت اختراع 90965
مشخصات سازمانی مخترع 0
دریافت كننده پروانه (مخترع) دکتر عباس شکروی، دکتر پیمان روناسی، سمانه اعتمادراد، صباح کریمی،
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی سنتز افزودنی های ضدسایش برای استفاده در روغن موتور
كشور ثبت كننده ايران
سازمان ثبت كننده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
نشانی اینترنت
تاریخ ثبت 1395/10/25
زمینه موضوعی
زمینه کاربردی تحقیقاتی
عنوان پروژه تحقیقاتی مرتبط
سایر توضیحات
سازمان حامی (سرمایه گذار)
هزینه نهایی (سرمایه گذاری) 0
برگشت به فهرست