مشاهده اختراع

شماره ثبت اختراع 94428
مشخصات سازمانی مخترع 0
دریافت كننده پروانه (مخترع) رضا منصوری زاده،
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی کیت توانبخشی و سنجش عملکرد مرتبط با آسیب اندام تحتانی با استفاده از تشک، دستگاه لیزر و میله طراحی شده
كشور ثبت كننده ايران
سازمان ثبت كننده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
نشانی اینترنت
تاریخ ثبت 1396/10/2
زمینه موضوعی
زمینه کاربردی تحقیقاتی
عنوان پروژه تحقیقاتی مرتبط
سایر توضیحات
سازمان حامی (سرمایه گذار) مرکز کارافرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه
هزینه نهایی (سرمایه گذاری) 0
برگشت به فهرست