مشاهده فهرست کنفرانس هابرای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] Get XML for All Data
# عنوان فارسی عنوان انگلیسی سازمان برگزار کننده تاریخ پایان برگزاری دوره‌های کنفرانس XML مشاهده
1 ۱۳۹۸/۴/۱۳ 0 Get XML Data View Profile
2 ۱۳۹۸/۲/۱۰ 0 Get XML Data View Profile
3 ۱۳۹۸/۲/۱ 0 Get XML Data View Profile
4 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ 0 Get XML Data View Profile
5 ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ 0 Get XML Data View Profile
6 ۱۳۹۷/۱۲/۸ 0 Get XML Data View Profile
7 ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ 0 Get XML Data View Profile
8 ۱۳۹۷/۱۱/۵ 0 Get XML Data View Profile
9 ۱۳۹۷/۶/۱۵ 0 Get XML Data View Profile
10 ۱۳۹۷/۴/۲۲ 0 Get XML Data View Profile
11 ۱۳۹۷/۲/۴ 0 Get XML Data View Profile
12 ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ 0 Get XML Data View Profile
13 ۱۳۹۶/۱۱/۶ 0 Get XML Data View Profile
14 ۱۳۹۶/۹/۲ 0 Get XML Data View Profile
15 ۱۳۹۶/۷/۲۷ 0 Get XML Data View Profile
16 ۱۳۹۶/۶/۱۶ 0 Get XML Data View Profile
17 ۱۳۹۶/۲/۹ 0 Get XML Data View Profile
18 ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ 0 Get XML Data View Profile
19 ۱۳۹۵/۹/۴ 0 Get XML Data View Profile
20 ۱۳۹۵/۸/۱ 0 Get XML Data View Profile
21 ۱۳۹۵/۷/۷ 0 Get XML Data View Profile
22 ۱۳۹۵/۶/۱۰ 0 Get XML Data View Profile
23 ۱۳۹۵/۲/۲۱ 0 Get XML Data View Profile