مشاهده فهرست کنفرانس هابرای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] Get XML for All Data
# عنوان فارسی عنوان انگلیسی سازمان برگزار کننده تاریخ پایان برگزاری دوره‌های کنفرانس XML مشاهده
1 ۱۳۹۸/۸/۲۲ 0 Get XML Data View Profile
2 ۱۳۹۸/۴/۱۳ 0 Get XML Data View Profile
3 ۱۳۹۸/۲/۱۰ 0 Get XML Data View Profile
4 ۱۳۹۸/۲/۱ 0 Get XML Data View Profile
5 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ 0 Get XML Data View Profile
6 ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ 0 Get XML Data View Profile
7 ۱۳۹۷/۱۲/۸ 0 Get XML Data View Profile
8 ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ 0 Get XML Data View Profile
9 ۱۳۹۷/۱۱/۵ 0 Get XML Data View Profile
10 ۱۳۹۷/۶/۱۵ 0 Get XML Data View Profile
11 ۱۳۹۷/۴/۲۲ 0 Get XML Data View Profile
12 ۱۳۹۷/۲/۴ 0 Get XML Data View Profile
13 ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ 0 Get XML Data View Profile
14 ۱۳۹۶/۱۱/۶ 0 Get XML Data View Profile
15 ۱۳۹۶/۹/۲ 0 Get XML Data View Profile
16 ۱۳۹۶/۷/۲۷ 0 Get XML Data View Profile
17 ۱۳۹۶/۶/۱۶ 0 Get XML Data View Profile
18 ۱۳۹۶/۲/۹ 0 Get XML Data View Profile
19 ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ 0 Get XML Data View Profile
20 ۱۳۹۵/۹/۴ 0 Get XML Data View Profile
21 ۱۳۹۵/۸/۱ 0 Get XML Data View Profile
22 ۱۳۹۵/۷/۷ 0 Get XML Data View Profile
23 ۱۳۹۵/۶/۱۰ 0 Get XML Data View Profile
24 ۱۳۹۵/۲/۲۱ 0 Get XML Data View Profile