مشاهده فهرست کنفرانس هابرای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] Get XML for All Data
# عنوان فارسی عنوان انگلیسی سازمان برگزار کننده تاریخ پایان برگزاری دوره‌های کنفرانس XML مشاهده
1 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ 0 Get XML Data View Profile
2 ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ 0 Get XML Data View Profile
3 ۱۳۹۷/۱۲/۹ 0 Get XML Data View Profile
4 ۱۳۹۷/۱۲/۸ 0 Get XML Data View Profile
5 ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ 0 Get XML Data View Profile
6 ۱۳۹۷/۱۱/۵ 0 Get XML Data View Profile
7 ۱۳۹۷/۹/۲۹ 0 Get XML Data View Profile
8 ۱۳۹۷/۶/۱۵ 0 Get XML Data View Profile
9 ۱۳۹۷/۴/۲۲ 0 Get XML Data View Profile
10 ۱۳۹۷/۲/۴ 0 Get XML Data View Profile
11 ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ 0 Get XML Data View Profile
12 ۱۳۹۶/۱۱/۶ 0 Get XML Data View Profile
13 ۱۳۹۶/۹/۲ 0 Get XML Data View Profile
14 ۱۳۹۶/۷/۲۷ 0 Get XML Data View Profile
15 ۱۳۹۶/۶/۱۶ 0 Get XML Data View Profile
16 ۱۳۹۶/۲/۹ 0 Get XML Data View Profile
17 ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ 0 Get XML Data View Profile
18 ۱۳۹۵/۹/۴ 0 Get XML Data View Profile
19 ۱۳۹۵/۸/۱ 0 Get XML Data View Profile
20 ۱۳۹۵/۷/۷ 0 Get XML Data View Profile
21 ۱۳۹۵/۶/۱۰ 0 Get XML Data View Profile
22 ۱۳۹۵/۲/۲۱ 0 Get XML Data View Profile