:: مشاهده کنفرانس ::
عنوان فارسی پنجمین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت: با رویکرد حسابداری مدیریت رفتاری
عنوان انگلیسی 5th National Conference of Management Accounting: A Behavioral management accounting approach
عنوان مختصر
نماینده اصلی در سامانه
زبان اصلی کنفرانس فارسی
زبان دوم کنفرانس فارسی
سازمان برگزار کننده
کد کنفرانس (doi)
کد کنفرانس (pii)
کد کنفرانس (issn)
کد کنفرانس (eissn)
کد کنفرانس (كتابخانه ملی)
کد کنفرانس (hbi)
کد کنفرانس (جهاد دانشگاهی)
کد کنفرانس (وزارت علوم)
کد کنفرانس (magiran)
کد کنفرانس (يكتاوب)
موضوع اصلی کنفرانس
رده کنفرانس
تاریخ آغاز برگزاری ۱۳۹۶/۷/۲۷
تاریخ پایان کنفرانس ۱۳۹۶/۷/۲۷
دوره برگزاری روزانه
نوع دسترسی
پست الكترونیک ncma@khu.ac.ir
نشانی پایگاه http://ncma.khu.ac.ir/
نشانی دبیرخانه - فارسی
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه 021-44019613
دورنگار
رییس کنفرانس
دبیر علمی
دبیر اجرایی
مدیر اجرایی
مدیر پایگاه
نرم‌افزار مورد استفاده
دارای خروجی XML مقالات 0
وضعیت سایت 0
قابل مشاهده در فهرست عمومی 0
محورهای کنفرانس
سطح کنفرانس
تعداد تبت نام شوندگان
تعداد شركت كنندگان
تعداد مقالات پوستری
تعداد مقالات سخنرانی
تعداد سخنرانان مدعو داخلی
تعداد سخنرانان مدعو خارجی
کارگاههای تخصصی
نمایشگاههای جانبی
بازآموزی
امتیاز بازآموزی
آدرس محل برگزاری
نشانی اینترنتی كتابچه خلاصه مقالات
نشانی اینترنتی لوگو
نشانی اینترنتی پوستر همایش
نشانی اینترنتی برنامه برگزاری
محل تامین اعتبار
برگشت به فهرست