آمار داده‌های موجود در سامانه:: تعداد سازمان‌ و بخش‌های تعریف شده 54 سازمان view
:: تعداد مراکز تحقیقاتی 35 view
:: تعداد نشریات ثبت شده 29 نشریه view
:: تعداد نسخه‌های نشریه 808 نسخه view
:: تعداد مقالات منتشر شده در نشریه 6,395 مقاله منتشر شده view
:: تعداد کنفرانس های ثبت شده 28 کنفرانس view
:: تعداد دوره های کنفرانس 0 دوره view
:: تعداد مقالات پذیرفته شده در کنفرانس 0 مقاله پذیرفته شده view
:: تعداد نویسندگان مقالات 25,494 نویسنده view
:: تعداد طرح‌های پژوهشی 122 طرح تحقیقاتی view
:: تعداد پایان‌نامه‌ها 10,796 پایان‌نامه view
:: تعداد پژوهشگران و اعضای هیات علمی 0 نفر view
:: تعداد اخبار پزشکی 0 خبر view
:: تعداد كتب ترجمه شده 0 كتاب view
:: تعداد كتب منتشر شده 0 كتاب view
:: تعداد اختراعات و اکتشافات 4 view
:: تعداد فرصت های مطالعاتی 14 view
:: تعداد آزمون ها 0 view
:: دریافت به صورت فایل
:: آمار با تفکیک سازمانی