آمار داده‌های موجود در سامانه:: تعداد سازمان‌ و بخش‌های تعریف شده 52 سازمان view
:: تعداد مراکز تحقیقاتی 34 view
:: تعداد نشریات ثبت شده 30 نشریه view
:: تعداد نسخه‌های نشریه 371 نسخه view
:: تعداد مقالات منتشر شده در نشریه 2,803 مقاله منتشر شده view
:: تعداد کنفرانس های ثبت شده 16 کنفرانس view
:: تعداد دوره های کنفرانس 0 دوره view
:: تعداد مقالات پذیرفته شده در کنفرانس 0 مقاله پذیرفته شده view
:: تعداد نویسندگان مقالات 16,123 نویسنده view
:: تعداد طرح‌های پژوهشی 121 طرح تحقیقاتی view
:: تعداد پایان‌نامه‌ها 10,648 پایان‌نامه view
:: تعداد پژوهشگران و اعضای هیات علمی 1 نفر view
:: تعداد اخبار پزشکی 0 خبر view
:: تعداد كتب ترجمه شده 0 كتاب view
:: تعداد كتب منتشر شده 0 كتاب view
:: تعداد اختراعات و اکتشافات 1 view
:: تعداد فرصت های مطالعاتی 9 view
:: تعداد آزمون ها 0 view
:: دریافت به صورت فایل
:: آمار با تفکیک سازمانی