:: مشاهده پایان‌نامه ::
برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] Get XML for All Data
ردیف کد عنوان فارسی سال تحصیلی شماره بازیابی دانشگاه یا مركز رشته تحصیلی XML مشاهده
1 10 عنوان فارسی سال تحصیلی رشته تحصیلی Get XML Data View Profile 106 بار
2 14 بررسی تفاوت ارزش های اجتماعی واخلاقی جوانان و بزرگسالان ۱۳۵۲ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ Get XML Data View Profile 17 بار
3 13 گ‍زارش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ارت‍ب‍اط م‍ی‍ان‌ ن‍م‍رات‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ درس‍ی‌ ک‍لاس‍ه‍ای‌ اول‌ و س‍وم‌ و پ‍ن‍ج‍م‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ 1350 م‍ش‍اوره‌ و راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ Get XML Data View Profile 14 بار
4 12 طرز رف‍ت‍ار م‍ع‍ل‍م‍ی‍ن‌ ای‍ران‌ ب‍ا دان‍ش‌ آم‍وزان‌ 1350 م‍ش‍اوره‌ و راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ Get XML Data View Profile 10 بار
5 11 ص‍ن‍ع‍ت‌ ق‍ل‍م‍زن‍ی‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌ 1351 م‍ش‍اوره‌ و راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ Get XML Data View Profile 16 بار

کلیه حقوق پایگاه برای دانشگاه خوارزمی محفوظ است.
هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع (http://rds.khu.ac.ir) بلامانع است.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق