مشاهده طرح تحقیقاتی

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] [ Search Projects ] Get XML for All Data
ردیف عنوان فارسی تاریخ تصویب دریافت XML مشاهده
1 مستندسازی همایش های معاونان آموزشی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی سراسر کشور 1393 - Get XML Data View Profile 58 بار
2 کاربرد نانو ذرات TIO2 در حذف آرسنیک و نیترات از آب در محیط متخلخل 1393 - Get XML Data View Profile 61 بار
3 بیواستراتیگرافی، میکروفاسیس و الکتروفاسیس عضو گوری سازند میشان در میدان گازی گشوی جنوبی، شمال غرب بندرعباس 1394 - Get XML Data View Profile 49 بار
4 مطالعه خصوصیات مخزنی ماسه سنگ اهواز در یکی از میادین نفتی دشت آبادان با استفاده از داده های لرزه ای و چاه 1394 - Get XML Data View Profile 50 بار
5 بهینه­ سازی محیط کشت، انتخاب ریز نمونه و ریز ازدیادی پایه­ های رویشی درختان سیب و هلو 1395 - Get XML Data View Profile 59 بار
6 بهینه­ سازی محیط کشت، انتخاب ریز نمونه و ریز ازدیادی پایه­ های رویشی درختان هسته­ دار 1395 - Get XML Data View Profile 63 بار
7 بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس باورهای معرفت شناختی ریاضی ۱۳۹۰/۲/۲۷ - Get XML Data View Profile 10 بار
8 بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم ۱۳۹۰/۲/۲۷ - Get XML Data View Profile 9 بار
9 بررسی وضعیت یادگیری در خوابگاه های دانشجویی و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای بهبود آنها ۱۳۹۰/۳/۱ - Get XML Data View Profile 10 بار
10 اثرات تشدید بتاترونی بر روی امواج پلاسمای یک الکترون در میدان های کانونی کننده ۱۳۹۰/۳/۳ - Get XML Data View Profile 10 بار
11 تحلیل استنادی پایان نامه های ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر ۱۳۹۰/۳/۲۲ - Get XML Data View Profile 10 بار
12 تحلیل محتوای پیامک ها ، گالری عکس و کلیپ های تلفن همراه جوان ایرانی ۱۳۹۰/۴/۱۹ - Get XML Data View Profile 9 بار
13 زیر مدول های اول مدول هایی که در شرط dccr صدق می کنند ۱۳۹۰/۶/۲۶ - Get XML Data View Profile 9 بار
14 برخی از کاربردهای روشهای کامپیوتری و الگوریتمی در جبر جابجایی محاسباتی و علوم کامپیوتر ۱۳۹۰/۷/۱۷ - Get XML Data View Profile 8 بار
15 بررسی تنوع ژنتیکی در برخی گونه های جنسهای سیلن و دیانتوس از تیره میخکیان و اسکروفولاریا از تیره گل میمونیان در ایران ۱۳۹۰/۷/۲۷ - Get XML Data View Profile 9 بار
16 بررسی خصوصیات شخصی دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری براساس الگوی پنج عاملی شخصیت ۱۳۹۰/۸/۳ - Get XML Data View Profile 9 بار
17 درباره وجود گروه های متناهی با سه مولد و سه رابطه از رده مفروض ۱۳۹۰/۹/۲ - Get XML Data View Profile 8 بار
18 نگاشت نقشه علمی نظریه های رفتار اطلاعاتی انسان ۱۳۹۰/۹/۱۲ - Get XML Data View Profile 8 بار
19 بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس تاخیر رضایتمندی تحصیلی ۱۳۹۰/۹/۲۰ - Get XML Data View Profile 14 بار
20 بررسی و تحلیل زمینه های جابجایی جغرافیای جنگلهای فراگیر در خاورمیانه ۱۳۹۰/۹/۲۰ - Get XML Data View Profile 9 بار
21 بررسی روابط متقابل عملکرد انجمن های علمی بانظام ملی کشور ۱۳۹۰/۹/۳۰ - Get XML Data View Profile 9 بار
22 ارتباط بین هوش هیجانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس ۱۳۹۰/۱۰/۳ - Get XML Data View Profile 9 بار
23 ارزیابی درونی کیفیت گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشکده روانشناسی دانشگاه تربیت معلم ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ - Get XML Data View Profile 14 بار
24 مدیریت تامین مواد در شرایط غیر قطعی با اهداف چندگانه ۱۳۹۰/۱۲/۲ - Get XML Data View Profile 23 بار
25 بررسی سازگاری عشاهای غیرقابل جذب بر سلوی های فیبروبلاست لیگامان پریودنتال انسانی در محیط آزمایشگاهی ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ - Get XML Data View Profile 22 بار
صفحه 1 از 5    
اولین
قبلی
1