مشاهده طرح تحقیقاتی

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] [ Search Projects ] Get XML for All Data
ردیف عنوان فارسی تاریخ تصویب دریافت XML مشاهده
1 مستندسازی همایش های معاونان آموزشی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی سراسر کشور 1393 - Get XML Data View Profile 33 بار
2 کاربرد نانو ذرات TIO2 در حذف آرسنیک و نیترات از آب در محیط متخلخل 1393 - Get XML Data View Profile 30 بار
3 بیواستراتیگرافی، میکروفاسیس و الکتروفاسیس عضو گوری سازند میشان در میدان گازی گشوی جنوبی، شمال غرب بندرعباس 1394 - Get XML Data View Profile 26 بار
4 مطالعه خصوصیات مخزنی ماسه سنگ اهواز در یکی از میادین نفتی دشت آبادان با استفاده از داده های لرزه ای و چاه 1394 - Get XML Data View Profile 28 بار
5 بهینه­ سازی محیط کشت، انتخاب ریز نمونه و ریز ازدیادی پایه­ های رویشی درختان سیب و هلو 1395 - Get XML Data View Profile 36 بار
6 بهینه­ سازی محیط کشت، انتخاب ریز نمونه و ریز ازدیادی پایه­ های رویشی درختان هسته­ دار 1395 - Get XML Data View Profile 39 بار
7 مدیریت تامین مواد در شرایط غیر قطعی با اهداف چندگانه ۱۳۹۰/۱۲/۲ - Get XML Data View Profile 0 بار
8 بررسی سازگاری عشاهای غیرقابل جذب بر سلوی های فیبروبلاست لیگامان پریودنتال انسانی در محیط آزمایشگاهی ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ - Get XML Data View Profile 0 بار
9 بررسی تأثیر سندروم کلستاز بر آکواپورین 4 در مغز موش صحرایی ۱۳۹۱/۳/۷ - Get XML Data View Profile 0 بار
10 بررسی تأثیر برنامه (فلسفه برای کودکان) بر خلاقیت و روحیه پرسش گری کودکان پیش­ دبستانی ۱۳۹۱/۴/۲۷ - Get XML Data View Profile 2 بار
11 بررسی شواهد دگرریختی کمپلکس بهله – سیدان (شمال ورقه قولنجی غرب ارومیه) ۱۳۹۱/۴/۲۷ - Get XML Data View Profile 1 بار
12 بررسی سازگاری عشاهای غیرقابل جذب بر سلوی های فیبروبلاست لیگامان پریودنتال انسانی در محیط آزمایشگاهی ۱۳۹۱/۵/۴ - Get XML Data View Profile 6 بار
13 بررسی اشاره­ های نظریه رئالیزم سازه­ گرا در آموزش علوم با هدف دستیابی به دانش ۱۳۹۱/۵/۴ - Get XML Data View Profile 2 بار
14 بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان و تعیین رابطه آن با وضعیت تحصیلی مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۱/۶/۲۰ - Get XML Data View Profile 2 بار
15 پتروژنز و جایگاه تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی بی­بی­مریم، شرق ایران ۱۳۹۱/۷/۱۸ - Get XML Data View Profile 0 بار
16 گروه­های E تحویل شده ۱۳۹۱/۸/۲ - Get XML Data View Profile 0 بار
17 بررسی عوامل تأثیرگذار بر کاهش روایی نتایج ارزشیابی دانشجو از استاد ۱۳۹۱/۸/۲۱ - Get XML Data View Profile 1 بار
18 ناپایداری رشته ی در برهمکنش باریکه پلاسما ۱۳۹۱/۸/۲۱ - Get XML Data View Profile 0 بار
19 آیا ذکرهای وبلاگی شاخص خوبی از اثرگذاری اجتماعی پژوهشی هستند؟ تحلیل محتوای ذکرهای وبلاگی مقالات علمی ۱۳۹۱/۸/۲۸ - Get XML Data View Profile 1 بار
20 مقایسه اثربخشی کتاب­ درمانی و رفتاردرمانی شناختی بر افسردگی دانشجویان کارشناسی با شکست عاطفی ۱۳۹۱/۸/۳۰ - Get XML Data View Profile 2 بار
21 تعیین پهنه­ بندی­ های خطر شهرستان سروآباد به منظور ارتقاء مدیریت بحران روستایی ۱۳۹۱/۹/۱ - Get XML Data View Profile 2 بار
22 بررسی ارتباط بین امتیازات آزمون­های غربالگری عملکردی با سابقه آسیب ­دیدگی و شناسایی دانشجویان فعال مستعد آسیب ۱۳۹۱/۹/۷ - Get XML Data View Profile 2 بار
23 اولویت ­بندی روش­های هوش مصنوعی جمعی در تعیین ویژگی­های دینامیکی سازه­ ها ۱۳۹۱/۹/۲۲ - Get XML Data View Profile 1 بار
24 تحلیل تغییر شکل استاتیکی، فرکانس طبیعی و ارتعاشات غیرخطی میکروتیرهای با تحریک الکتروستاتیک با در نظر گرفتن سطح مقطع وجدان الکتروستاتیک ۱۳۹۱/۹/۲۸ - Get XML Data View Profile 0 بار
25 زیرمدول­ های شبه ثانوی ۱۳۹۱/۱۰/۹ - Get XML Data View Profile 1 بار
صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1