:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان فارسی شناسایی خرده فضاهای رها شده در منطقه 19 شهرداری و بازبینی و ارائه طرح برای استفاده بهینه از آنها
زبان فارسی
نوع طرح تحقیقاتی كاربردي
تاریخ تصویب ۱۳۹۴/۸/۱۱
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1394
در راستای اولویتهای دانشگاه بله
ارجاع به كمیته اخلاق بله
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی --آقای دکتر علی موحد--
مجریان ----
همکاران ----
تغییرات در نظام مدیریتی بله
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۹۶/۶/۸
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 135 بار
برگشت به فهرست