:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی The Assessment of Factor Structure Reliability and Validity of Persian Version of Hemisphere Preference
عنوان فارسی بررسی ساختار عاملی اعتبار و روایی نسخه فارسی آزمون ترجیح نیمکره ای
زبان فارسی
نوع طرح تحقیقاتی كاربردي
تاریخ تصویب ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۳۹۵/۶/۲۸
در راستای اولویتهای دانشگاه بله
ارجاع به كمیته اخلاق بله
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی --آقای دکتر جعفر حسنی--
مجریان ----
همکاران ----
تغییرات در نظام مدیریتی بله
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 153 بار
برگشت به فهرست