:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Study of Anti-Cancer Effects of Bufalin, Oleandrin and Digitoxin on Seramid Metabolism and Antioxidant Activity of Human Melanoma Cells
عنوان فارسی مطالعه اثرات ضد سرطانی سه ماده بوفالین، اوله آندرین و دیژیتوکسین بر متابولیسم سرامید و فعالیت آنتی اکسیدانی سلول های ملاتومای انسانی
زبان فارسی
نوع طرح تحقیقاتی بنيادي
تاریخ تصویب ۱۳۹۴/۲/۱۶
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۳۹۵/۷/۴
در راستای اولویتهای دانشگاه بله
ارجاع به كمیته اخلاق خیر
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی --دکتر سارا خاوری نژاد--
مجریان ----
همکاران --آقای علیرضا حجازی--
تغییرات در نظام مدیریتی بله
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 184 بار
برگشت به فهرست