:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Documentation of Scientific-Sports Biography Faculty of Physical Education of KHARAZMI University
عنوان فارسی تدوین سند توسعه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی
زبان فارسی
نوع طرح تحقیقاتی كاربردي
تاریخ تصویب ۱۳۹۴/۹/۷
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
در راستای اولویتهای دانشگاه بله
ارجاع به كمیته اخلاق خیر
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی --آقای دکترحسین اکبری یزدی--
مجریان ----
همکاران --آقای ایرج عیوضی--
تغییرات در نظام مدیریتی بله
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 196 بار
برگشت به فهرست