:: مشاهده سازمان ::
:: فهرست سازمان ها یا سازمان های فرعی وارد شده در سیستم
:: نوع سازمان مورد نظر خود را انتخاب کنید:
# شناسه سازمان عنوان فارسی نوع سازمان تاریخ به‌روز رسانی XML مشاهده
11 پژوهشکده پلاسما مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ Get XML Data View Profile
12 قطب علمی روانشناسی استرس مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ Get XML Data View Profile
14 بنیاددانشنامه نگاری ایران مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۱۷ Get XML Data View Profile
15 سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۱۷ Get XML Data View Profile
16 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۱ Get XML Data View Profile
17 مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۱ Get XML Data View Profile
18 مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۱ Get XML Data View Profile
19 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری وپایگاه استنادی علوم جهان اسلام مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۱ Get XML Data View Profile
20 مرکزنشردانشگاهی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۱ Get XML Data View Profile
21 موزه علوم وفناوری جمهوری اسلامی ایران مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۱ Get XML Data View Profile
22 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۱ Get XML Data View Profile
23 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۱ Get XML Data View Profile
13 موسسه تحقیقات تربیتی روانشناختی و اجتماعی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۱ Get XML Data View Profile
27 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
28 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
29 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
30 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
31 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
32 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
33 پژوهشگاه مواد و انرژی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
34 پژوهشگاه هوافضا مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
35 سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
36 مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
37 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
38 مؤسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
39 موسسه مطالعات ومدیریت جامع وتخصصی جمعیت کشور مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
40 پژوهشکده رصدخانه ملی ایران مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
41 پژوهشکده علوم وصنایع غذایی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
42 پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
43 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
44 پژوهشکده نجوم،اخترفیزیک و فناوری ابزارآلات نجومی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
24 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۹ Get XML Data View Profile
25 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۹ Get XML Data View Profile
26 پژوهشگاه دانش های بنیادی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۹ Get XML Data View Profile
برگشت به آمار سامانه