مشاهده سازمان

# شناسه سازمان عنوان فارسی نوع سازمان تاریخ به‌روز رسانی XML مشاهده
1 org1 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۹ Get XML Data View Profile
2 org2 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۹ Get XML Data View Profile
3 org3 پژوهشگاه دانش های بنیادی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۹ Get XML Data View Profile
4 org4 قطب علمی روانشناسی استرس مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ Get XML Data View Profile
5 org5 پژوهشکده پلاسما مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ Get XML Data View Profile
6 org6 موسسه تحقیقات تربیتی روانشناختی و اجتماعی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۱ Get XML Data View Profile
7 org7 بنیاددانشنامه نگاری ایران مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۱۷ Get XML Data View Profile
8 org8 سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۱۷ Get XML Data View Profile
9 org9 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۱ Get XML Data View Profile
10 org10 مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۱ Get XML Data View Profile
11 org11 مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۱ Get XML Data View Profile
12 org12 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری وپایگاه استنادی علوم جهان اسلام مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۱ Get XML Data View Profile
13 org13 مرکزنشردانشگاهی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۱ Get XML Data View Profile
14 org14 موزه علوم وفناوری جمهوری اسلامی ایران مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۱ Get XML Data View Profile
15 org15 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۱ Get XML Data View Profile
16 org16 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۱ Get XML Data View Profile
17 org17 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
18 org18 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
19 org19 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
20 org20 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
21 org21 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
22 org22 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
23 org23 پژوهشگاه مواد و انرژی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
24 org24 پژوهشگاه هوافضا مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
25 org25 سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
26 org26 مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
27 org27 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
28 org28 مؤسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
29 org29 موسسه مطالعات ومدیریت جامع وتخصصی جمعیت کشور مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
30 org30 پژوهشکده رصدخانه ملی ایران مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
31 org31 پژوهشکده علوم وصنایع غذایی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
32 org32 پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
33 org33 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
34 org34 پژوهشکده نجوم،اخترفیزیک و فناوری ابزارآلات نجومی مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه ۱۳۹۶/۸/۲۲ Get XML Data View Profile
35 org35 آلاینده های زیست محیطی قطب های علمی ۱۳۹۶/۸/۲۳ Get XML Data View Profile
36 org36 آلودگی خاک و آب و سلامت انسان قطب های علمی ۱۳۹۶/۸/۲۳ Get XML Data View Profile
37 org37 آنالیر روی ساختارهای جبری قطب های علمی ۱۳۹۶/۸/۲۳ Get XML Data View Profile
38 org38 آنالیز غیر خطی و بهینه سازی و کنترل قطب های علمی ۱۳۹۶/۸/۲۳ Get XML Data View Profile
39 org39 ابرساختارهای جبری و کاربردهای آن قطب های علمی ۱۳۹۶/۸/۲۳ Get XML Data View Profile
40 org40 اتوماسیون و بهره‌­برداری سامانه‌­های قدرت قطب های علمی ۱۳۹۶/۸/۲۳ Get XML Data View Profile
41 org41 ارتباطات اجتماعی در رسانه ها قطب های علمی ۱۳۹۶/۸/۲۳ Get XML Data View Profile
42 org42 ارزیابی و بهسازی شبکه ­های آبیاری و زهکشی قطب های علمی ۱۳۹۶/۸/۲۳ Get XML Data View Profile
43 org43 اصلاح مولکولی غلات قطب های علمی ۱۳۹۶/۸/۲۳ Get XML Data View Profile
44 org44 افزاره­ های سوئیچینگ الکترونیک نوری قطب های علمی ۱۳۹۶/۸/۲۳ Get XML Data View Profile
45 org45 اطلاعات بیشتر اقتصاد بین الملل با تاکید بر همکاریهای منطقه ایی قطب های علمی ۱۳۹۶/۸/۲۳ Get XML Data View Profile
46 org46 اقتصاد توسعه با تاکید بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قطب های علمی ۱۳۹۶/۸/۲۳ Get XML Data View Profile
47 org47 اقتصاد سنجی قطب های علمی ۱۳۹۶/۸/۲۳ Get XML Data View Profile
48 org48 الکترونیک و نانوالکترونیک قطب های علمی ۱۳۹۶/۸/۲۳ Get XML Data View Profile
49 org49 اندازه­ گیری دقیق ابعادی قطب های علمی ۱۳۹۶/۸/۲۳ Get XML Data View Profile
50 org50 انرژی و کنترل قطب های علمی ۱۳۹۶/۸/۲۳ Get XML Data View Profile
51 org51 ایمونوپاتولوژی قطب های علمی ۱۳۹۶/۸/۲۹ Get XML Data View Profile
52 org52 دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۶/۸/۲۹ Get XML Data View Profile
برگشت به آمار سامانه