مشاهده فهرست کنفرانس هابرای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] Get XML for All Data
# عنوان فارسی عنوان انگلیسی سازمان برگزار کننده تاریخ پایان برگزاری دوره‌های کنفرانس XML مشاهده
1 ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ 0 Get XML Data View Profile
2 ۱۳۹۶/۷/۲۷ 0 Get XML Data View Profile
3 ۱۳۹۷/۱۱/۵ 0 Get XML Data View Profile
4 ۱۳۹۵/۶/۱۰ 0 Get XML Data View Profile
5 ۱۳۹۶/۲/۹ 0 Get XML Data View Profile
6 ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ 0 Get XML Data View Profile
7 ۱۳۹۶/۹/۲ 0 Get XML Data View Profile
8 ۱۳۹۵/۸/۱ 0 Get XML Data View Profile
9 ۱۳۹۷/۶/۱۵ 0 Get XML Data View Profile
10 ۱۳۹۶/۱۱/۶ 0 Get XML Data View Profile
11 ۱۳۹۷/۲/۴ 0 Get XML Data View Profile
12 ۱۳۹۵/۹/۴ 0 Get XML Data View Profile
13 ۱۳۹۵/۷/۷ 0 Get XML Data View Profile
14 ۱۳۹۶/۶/۱۶ 0 Get XML Data View Profile
15 ۱۳۹۷/۴/۲۲ 0 Get XML Data View Profile
16 ۱۳۹۵/۲/۲۱ 0 Get XML Data View Profile