مشاهده فهرست کنفرانس هابرای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] Get XML for All Data
# عنوان فارسی عنوان انگلیسی سازمان برگزار کننده تاریخ پایان برگزاری دوره‌های کنفرانس XML مشاهده
1 ۱۳۹۵/۲/۲۱ 0 Get XML Data View Profile
2 ۱۳۹۵/۸/۱ 0 Get XML Data View Profile
3 ۱۳۹۵/۹/۴ 0 Get XML Data View Profile
4 ۱۳۹۶/۹/۲ 0 Get XML Data View Profile
5 ۱۳۹۵/۶/۱۰ 0 Get XML Data View Profile
6 ۱۳۹۵/۷/۷ 0 Get XML Data View Profile
7 ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ 0 Get XML Data View Profile
8 ۱۳۹۶/۲/۹ 0 Get XML Data View Profile
9 ۱۳۹۶/۶/۱۶ 0 Get XML Data View Profile
10 ۱۳۹۶/۷/۲۷ 0 Get XML Data View Profile
11 ۱۳۹۶/۱۱/۶ 0 Get XML Data View Profile
12 ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ 0 Get XML Data View Profile
13 ۱۳۹۷/۲/۴ 0 Get XML Data View Profile
14 ۱۳۹۷/۴/۲۲ 0 Get XML Data View Profile
15 ۱۳۹۷/۶/۱۵ 0 Get XML Data View Profile
16 ۱۳۹۷/۱۱/۵ 0 Get XML Data View Profile