همه کتابها


# عنوان کتاب مولف ناشر تاریخ انتشار ارسال کننده
 21   تاریخ دیگری در روابط خارجی ایران   دکتر سید علی منوری   دانشگاه خوارزمی   1395   admin   
 22   تاریخ دانشگاه   حسین محمدی   دانشگاه خوارزمی   1395   admin   
 23   تاریخ دانشگاه خوارزمی   حسین محمدی   دانشگاه خوارزمی   1395   admin   
 24   تجزیه طیف شیمیایی   اینگل جیمز   دانشگاه خوارزمی   1395   admin   
 25   حرکت شناسی
(عرضه شده برای فروش)
 
 فریدون تند نویس   دانشگاه خوارزمی   1395   admin   Buy
 26   حسابداری دولتی   حسین حسینی عراقی   دانشگاه خوارزمی   1395   admin   
 27   حسابرسی مالیاتی   محمد علی بیگ پور   دانشگاه خوارزمی   1395   admin   
 28   رویکرد های برنامه ریزی روستایی ایران از منظر بومی سازی   دکترحسن افراخته   دانشگاه خوارزمی   1395   admin   
 29   مقدمه ای بر گروه های جایگشتی و گروه های خطی   دکتر علیرضا جمالی   دانشگاه خوارزمی   1394   admin   
 30   مدیریت و مهندسی بهره وری   دکتر محمدعلی سبحان اللهی   دانشگاه خوارزمی   1394   admin   
صفحه 3 از 4  
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌